NEU GRAND LIBRARY
Opening Hours: Monday-Saturday, 08:00-20:00 | E-mail: library@neu.edu.tr
 

You are not logged in Show Basket
  Home     Advanced Search     Back  
  Brief display     MARC Display     Reserve  
AB Sürecinde KKTC’deki Serbest Bölge ve İşletmelerinin Temel Sorunları Üzerine Bir Araştırma (Şafaklı, Okan Veli.)
Bibliographical information (record 264976)
Help
AB Sürecinde KKTC’deki Serbest Bölge ve İşletmelerinin Temel Sorunları Üzerine Bir Araştırma
Author:
Şafaklı, Okan Veli. Search Author in Amazon Books

Classification:
HD9863
Detailed notes
    - Küçük ada ekonomisi özelliklerinin gözlemlendiği Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) kalkınmada öncelik başta turizm olmak üzere hizmetler sektörüne verilmiştir. Ancak, ülkenin uluslararası tanınmamış kimliği ve ambargolar ile ekonomik ve siyasi istikrarsızlığın ortaya çıkardığı yüksek ülke riski ekonomide öngörülen hedeflere varılmasına engel teşkil etmektedir. Dolayısıyla, ekonomik kalkınmaya yardımcı olmaya yönelik yeni arayışlara yönenilmişir. Bu arayışların önemli bir unsurunu ise serbest bölge kurulması oluşturmuştur. Genelde gümrük vergisi, ithalatta diğer tedbirler, diğer vergiler ve bürokratik kaidelerden arındırılmış yerler olarak oluşturulan serbest bölgelerin ülke içindeki ekonomik faaliyetleri maksimum hale getirme temel amacı çerçevesinde ihracata yönelik yatırımların genişletilmesi ve sanayi malları ihracatının artırılması, ihracatın daha ucuz ve kolay gerçekleştirilmesi, üretim ve istihdam olanaklarının artırılması gibi hedfeleri bulunmaktadır. Benzer anlayışla kurulan KKTC serbest bölgesi ile ülkeye özgü olarak tanınmaya katkısı olacağı da düşünülmüştür. Bu çerçevede çalışmanın amacı KKTC’de kurulan serbest bölgenin ekonomiye katkısını ortaya koymak ve Avrupa Birliği (AB) sürecinde başta finansman olmak üzere karşılaştıkları sorunlara çözüm önerilerinde bulunmaktır. Çalışmada sonuç olarak özetle KKTC’de kurulan serbest bölgenin ekonomiye katkısının öngörülenin oldukça gerisinde kaldığı ifade edilebilir. Bunun temel nedenleri ise, ülkenin siyasi tanınmamış statüsü , yetersiz hava ve deniz ulaşımı, yüksek ülke riski, yetersiz finansal ve fiziki alt ve üst yapı, yetersiz yasal ve idari yapı şeklinde sıralanabilir.
Related links
Items (1)
Barcode
Status
Library
Section
EOL-656
Item available
NEU Grand LibraryOnline (HD9863 .A2)
Online electronic

NEAR EAST UNIVERSITY GRAND LIBRARY +90 (392) 223 64 64 Ext:5536. Near East Boulevard, Nicosia, TRNC
This software is developed by NEU Library and it is based on Koha OSS
conforms to MARC21 library data transfer rules.