NEU GRAND LIBRARY
Opening Hours: Monday-Saturday, 08:00-20:00 | E-mail: library@neu.edu.tr
 

You are not logged in Show Basket
  Home     Advanced Search     Back  
  Brief display     MARC Display     Reserve  
14-21 Yaş Yüzücülerinin Kaygı Durumlarının Ölçülmesi Ve Değerlendirilmesi (Kktc Örneği) (Tınazcı, Cevdet,)
Bibliographical information (record 264683)
Help
14-21 Yaş Yüzücülerinin Kaygı Durumlarının Ölçülmesi Ve Değerlendirilmesi (Kktc Örneği)
Author:
Tınazcı, Cevdet, Search Author in Amazon Books

Publisher:
Yakın Doğu Üniversitesi,
Classification:
QT255
Detailed notes
    - Bu araştırmanın amacı; Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ndeki (KKTC) amatör yüzücülerin, sürekli ve yarışmaya dayalı durumluk kaygı düzeyleri ile performansları arasındaki ilişkiyi saptamaktır. Araştırma, aynı zamanda, yüzücülerin sürekli ve yarışmaya dayalı durumluk kaygı düzeyleri arasındaki ilişkiyi ortaya koymayı amaçlamaktadır. Bu amaçla çalışmaya yaşları 14-21 olan ve Yakın Doğu Spor Kulübü, Yüzme İhtisas Kulübü, Tüfekçi Spor Kulübü ile Levent spor Kulüplerinde aktif spor yaşamlarını sürdüren ve KKTC’deki farklı liselerde öğrenimini sürdürmekte olan 34 bayan ve 39 erkek yüzücü denek olarak katılmıştır. Tüm sporcuların 50 metre serbest performansları değerlendirmeye alınmıştır. Deneklere STAI Spielberger Durumluk-Sürekli Kaygı Envanteri kullanılmıştır. Bu çalışma 5 Ekim 2003 – 07 Ocak 2004 tarihleri arasında Yakın Doğu Üniversitesi Olimpik Kapalı Yüzme Havuzunda düzenlenen 3 farklı yarıştan alınan sonuçlara bağlı olarak gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın bulguları incelendiği zaman bayan yüzücülerin performanslarının durumluk ve sürekli kaygılarından etkilenmediği görülmektedir. Sadece bayan yüzücülerin durumluk kaygıları arttığı zaman sürekli kaygılarının da arttığı istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur (p<.05). Erkek yüzücülerin performanslarının durumluk kaygılarından etkilendiği görülmektedir. Bu etkileşim istatistiksel olarak da anlamlıdır (p<0.05). Erkek sporcuların durumluk kaygıları azaldığı zaman performansları artabilmektedir. Ayrıca erkek yüzücülerin durumluk kaygıları arttığı zaman sürekli kaygılarının da arttığı istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur (p<.05). Sonuçlar incelendiği zaman durumluluk kaygı (DK) açısından cinsiyetler arasında herhangi bir farklılığa rastlanmazken, sürekli kaygı (SK) bakımından bayan ve erkek sporcular arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılığın olduğu bulunmuştur (p<.05). Bu bağlamda bayan sporcuların sürekli kaygı düzeyleri yarışma sırasında erkek sporculardan daha yüksek olduğu tespit edilmiştir. Bayan yüzücülerin yarışma ortamındaki durumluk ve sürekli kaygı düzeyleri arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılığın olduğu görülmektedir (p<0.05). Bu farklılık durumunda bayan yüzücülerin yarışma ortamındaki sürekli kaygılarının daha yüksek olduğu görülmektedir. Erkek yüzücülerin yarışma ortamındaki durumluk ve sürekli kaygı düzeyleri arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılığın olduğu görülmektedir (p<0.05). Bu farklılık durumunda erkek yüzücülerin yarışma ortamındaki sürekli kaygılarının daha yüksek olduğu görülmüştür.
Related links
Items (1)
Barcode
Status
Library
Section
EOL-543
Item available
NEU Grand LibraryOnline (QT255 .B43)
Online electronic

NEAR EAST UNIVERSITY GRAND LIBRARY +90 (392) 223 64 64 Ext:5536. Near East Boulevard, Nicosia, TRNC
This software is developed by NEU Library and it is based on Koha OSS
conforms to MARC21 library data transfer rules.